سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیما امانی فرد – استادیار گره مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
فواد جعفریان – استادیار گره مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
امیر کاشانی – استادیار گره مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

چکیده:

یک برنامه حل معادلات چگالی – پایه حجم محدود برای یک جریان سه بعدی، لزج و اشفته بر روی ی پره روتور فن موتور یک هواپیما استفاده میشود. مدل استاندارد k-e جهت مدل کردن اغتشاش آزموده می شود. یک شبکه چهاروجهی بی ساختار، با توزیع مناسب مش در نزدیکی دیواره های صلب، برای محاسبات عملکرد دیوار به کار گرفته شد.میدان جریان تحت شرایط کارکرد طراحی فن محاسبه گردیده است. هدف اصلی تشخیص خصوصیات جریان و مقایسه آنها با نگرشهای قبلی به انواعی ازجریان بوده که میتواند مهمترین نکته برای مسائل طراحی و خارج از طراحیباشد. مقایسه نتایج محاسبه شده و نتایج قبلی نشان میدهد که تحلیل های دو بعدی و تحلیل های سه بعدی غیر لطج ممکن است منجر به بروز خطاهای قابل ملاحظه ای بویژه در نزدیک نواحی ریشه و نوک پره شوند.