سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین احمدی کیا – استادیار گروه مکانیک دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده فنی و مهندسی، گروه
محمدجواد ایزدی – استادیار گروه مکانیک دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده فنی و مهندسی، گروه
غلامعباس ایروانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده فنی و مهندسی، گروه

چکیده:

در این مقاله به حل عددی جریان جابه جایی طبیعی متلاطم برای برج خنک کننده خشک طبیعی (هلر) پرداخته شده است. معادلات گسسته شده حاکم بر جریان جابجایی طبیعی متلاطم بهروش عددی سیمپل حل شده است. در حل عددی از شبکه هم مکانو منطبق بر مرز استفاده شده است. تاثیرات مبدل حرارتی بر جریان با بکارگیری روابط تجربی حاکم بر مبدل حرارتی هلر و اعمال آن در معادلات حاکم بر جریان در نظر گرفته شده است. برای اثر اغتشاش مدل تلاطم k-e مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از برنامهکامپیوتری تدوین شده جهت شبیه سازی عددی می توان کلیه خصوصیات ترمودینامیکی برج خنک کننده از قبیل دمای آبخروجی برج خنک کننده، توزیع دما، سرعت و فشار داخل برج را بدست آورد. برای معتبر سازی نتایج شبیه سازی عددی، این نتایج با مقادیر اندازه گیری شده در نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان مقایسه شده که دقت خوبی داشته است.