سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمود خردمند – گروه مهندسی مکانیک دانشگاه امام حسین (ع)
اسماعیل اسماعیل زاده – گروه مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

چکیده:

راکتورهای جذب گاز که با استفاد از فیلم مایع کار می کنند امروزه دارای نقش مهمی در صنایع می باشند. در این مقاله مطالعه عددی جهت حل معادلات انتقال مومنتم و جرم برای فیلم مایع از سیستم جریان فیلم مایع و گاز که در داخل لوله به شکل جریان حلقوی در حرکتند صورت پذیرفته است. در این سیستم جریان فیلم مایع به صورت مغشوش و موجی می باشد . جهت بررسی اغتشاشات فیلم مای عاز مدل اصلاح شده van Driest وهمچنین جهت بررسی امواج در فیلم مایع از تاثیرات ضریب اصطکاک برای سطوح موجی استفاده گردیده است. مقایسه نتایج به دست آمده از مطالعه عددی انجام شده با نتایج تجربی ارائه شده برای جذب گاز Co2 در آب نیز صورت گرفته است.