سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمد شریفی پور – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی کرمانشاه
علی جمشیدی – مربی گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنقر

چکیده:
پدیده لغزش زمین یکی از عوامل تهدید کننده خطوط انتقال نفت و گاز می باشد. با توجه به قابل انفجار بودن این خطوط در صورت هرگونه لغزش، پایدارسازی ترانشه ها و شیروانی های محل عبور این خطوط از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این پژوهش ابتدا عوامل وقوع رانش خاک در دو محل رانش یافته در خطوط انتقال گاز یارد کرمانشاه (کیلومتر ۵۰۰+۲۳ خط انتقال گاز کامیاران -مریوان و کیلومتر ۱۰ خط انتقال گاز جوانرود- ثلاث)، با استفاده از مطالعات ژئوتکنیک و بازدیدهای میدانی شناسایی گردیده است؛ سپس با برداشت وضعیت توپوگرافی منطقه، رانشهای رخ داده توسط دو نرم افزار FLAC Slope و Slide مدلسازی گردیده و در نهایت برای هر یک از عوامل رانش، راهکار پایدارسازی مناسب ارائه شده است.