سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اصغر اصغری مقدم – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
محمد افزون – کارشناس ارشد سازمان آب منطقه آذربایجان شرقی و اردبیل

چکیده:

در حال حاضر حدود ۵۰% آب مورد نیاز بخش کشاورزی و ۸۰% آب شرب و صنعت استان آذربایجان شرقی از سفره های آب زیر زمینی و از طریق حفر چاه تامین می شود. حفر و تجهیز چاه در این منطقه از هزینه بالایی برخوردار بوده و تخریب سریع آنها خسارت سنگینی را بر مالکین وارد می کند. طبق آمارهای موجود حدود ۲۰% از چاه های عمیق حفر شده در منطقه دارای عمر مفید کمتر از ۳ سال می باشند.
از دو سال پیش یک طرح تحقیقاتی جهت بررسی علل تخریب سریع چاههای آب در حوضه آبریز آجی چای (تلخه رود) شروع شد. تعداد۶۵ نمونه آب از چاههای مختلف منطقه و تعداد ۲۵ نمونه رسوب از چاههای جدید الحفر جهت آنالیز شیمیایی و دانه بندی تهیه و مورد آزمایش قرار گرفتند. از تعبیر و تفسیر نتایج آنالیز، بازدیدهای صحرایی و اطلاعات موجود، مهمترین عوامل تخریب در مناطق مختلف حوضه مطالعاتی دانه ریز بودن رسوبات سفره، استفاده از فیلتر پک و اسکرین با اندازه و منافذ نامناسب، افت سطح ایستابی، خوردگی شیمیایی و الکترودشیمیایی و نفوذ آب شور به سفره شیرین تشخیص داده شد.