مقاله مطالعه عملي و نظري خشك شدن يك ذره استوانه اي در يک بسترسيالي حاوي ذره هاي حامل انرژي با كمك منابع حرارتي هواي داغ و زير قرمز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه عملي و نظري خشك شدن يك ذره استوانه اي در يک بسترسيالي حاوي ذره هاي حامل انرژي با كمك منابع حرارتي هواي داغ و زير قرمز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشك شدن
مقاله بستر سيالي
مقاله امواج زير قرمز
مقاله ذره هاي حامل انرژي
مقاله سيب زميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هنرور بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: مولا داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: سيف كردي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، خشک شدن يک ذره استوانه اي شکل در يک بستر سيالي حاوي ذره هاي خنثي با ترکيب منبع حرارتي با امواج زير قرمز مورد مطالعه قرار گرفت. براي انجام آزمايش هاي گوناگون، يک دستگاه در مقياس پيشتاز طراحي و ساخته شد. از سيب زميني به عنوان ماده خشک شونده استفاده شد. يك مدل رياضي جهت مطالعه پديده هاي انتقال حرارت و جرم در ماده خشک شونده ارايه شد. اين مدل توانايي پيش بيني چگونگي توزيع ميزان رطوبت و دما را درون ماده خشك شونده داراست. نتيجه هاي حاصل از حل عددي مدل رياضي ارايه شده با نتيجه هاي اندازه گيري شده از دستگاه پيشتاز مقايسه و تطابق بسيار خوبي مشاهده شد. با استفاده از مدل ارايه شده اثر پارامترهاي متفاوت عملياتي از جمله توان منبع حرارتي زير قرمز بر سرعت خشک شدن ماده بررسي شد.