سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

جواد مهدوی – گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمد رضا مدرس رضوی – گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هیدروژن یک سوخت جایگزین مناسب برای موتورهای اشتعال جرقه ای با اشکالاتی از جمله گرایش بیشتر برای پدیده های پیش اشتعالی و ضربه، انتشار گازهای Nox بالا و توان خروجی پایین، عنوان شده است. در این مطالعه، یک مدل ریاضی برای پیش بینی مشخصه های عملکردی موتور اشتعال جرقه ای هیدروژنی همراه با سیستم بازیافت گازهای خروجی ارائه شده است. در سیستم ارائه شده، دمای ماکزیمم در سیلندر به کمک رقیق کننده یا چرخش مجدد گازهای خروجی همراه با کندانسور یا بدون کندانسور کنترل می شود و کارایی موتور نیز بهبود می یابد. در خاتمه نیز نتایج حاصل با نتایج قبلی موجود، مقایسه و بررسی شده اند.