سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی یعقوبی – مهندسین مشاور زمین کاران جنوب
ساسان لیاقت – استاد یار بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

از آنجا که در ساختمان چهار وجهی مگنتیت عنصر Ca نیز دیده شده است پس امکان ورود یونهای REE که از لحاظ شعاع یونی قابل مقایسه با Ca می باشند به داخل شبکه مگنتیت وجود دارد. مگنتیتهای کانسارهای مختلف الگوهای متفاوتی از پراکندگی REE را نشان می دهند که شامل الگوی هموار، الگوی غنی شدگی در REE، الگوی غنی شدگی در HREE و الگوی V شکل می باشد. در بررسی توزیع REE مگنتیتهای کانسارهای آهن رسوبی که با سنگهای مافیک همراه هستند یک آنومالی مثبت La و بیشترین غنی شدگی در HREE را نشان می دهند و در مقابل کانسارهای آهنی که با سنگهای رسوبی همراه هستند هیچ غنی شدگی در HREE و آنومالی La نشان نمی دهند. الگوی توزیع REE در مگنتیتهای نوع ماگمایی به عوامل مختلفی از جمله فوگاسیته اکسیژن و درجه ی حرارت بستگی دارد. همچنین الگوی LREE نشان دهنده ی الگوی منشأ اولیه ماگما می باشد. چرا که هیچ ذوب بخشی یا جدایش بلوری بر روی الگوی آن تأثیر نمی گذارد. کانسارهای اسکارنی ممکن است الگوهای متفاوتی از جمله غنی شدگی در LREE، فقیر شدنی در LREE، آنومالی مثبت و یا منفی Eu و الگوی هموار را نشان دهند. کانسار گل گهر رفتاری شبیه به مگنتیتهای نوع ماگمایی و رسوبی نوع الگوها که در ارتباط با ماگماتیسم الگوی پراکندگی مگنتیتهای بانیک می باشند دارد.