سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اصغر اصغری مقدم – دانشیار دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز
فرشید صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه تبریز
عطااله ندیری – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه تبریز

چکیده:

دشت چهاردولی در استان کردستان و درشرق شهرستان قروه قرار دارد. مهمترین منابع آبی موجود در این منطقه را آب زیرزمینی تشکیل می دهد و بخش عظیمی از مصارف شرب، کشاورزی و صنعت از این منبع تامین می شود. هدف از این تحقیق بررسی هیدروشیمی آبهای زیرزمینی و تعیین عوامل موثر بر آن و بررسی ارتباط هیدروژئولوژیکی رودخانه چم شور با آبخوان دشت چادولی می باشد. به این منظور ۱۳۰ نمونه از منابع آب زیرزمینی موجود در منطقه و دو نمونه آبی از رودخانه چم شور در دو بازه زمانی پرآبی (خرداد ۸۴)و کم آبی (شهریورز ۸۵) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج اولیه بدست آمده، تاثیر سازندهای زمین شناسی بر هیدروژئوشیمی دشت را نشان داد. به منظور بررسی دقیق هیدرژئوشیمی منطقه و تعیین ارتباط بین آبخوان و رودخانه چم شور پس از انجام مطالعات زمین شناسی برای دسته بندی سازندهای موجود در منطقه، از روش های گرافیکی، بالانس جرمی، و روش های آماری مثل تجزیه به عامل ها و توزیع های آماری گسسته استفاده گردید. بر اساس این تحقیق سازندهای تبخیری و شیلی موجود در منطقه مهمترین عامل تاثیرگذار بر هیدروژئوشیمی آبخوان تشخیص داده شد و وجود ارتباط هیدروژئولوژیک آبخوان دشت چهاردولی با رودخانه چم شور اثبات گردید.