سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ولی احمدسجادیان – پژوهشگاه صنعت نفت
محمدعلی عمادی – مرکز مطالعات ازد یاد برداشت از مخازن هیدروکربوری
محمد ظفری – مرکز مطالعات ازد یاد برداشت از مخازن هیدروکربوری
کاوه احمدی – مرکز مطالعات ازد یاد برداشت از مخازن هیدروکربوری

چکیده:

درکشور ایران چندین م خزن نفتی سالیان متمادی تحت تزریق آب قرار داشته و در آینده نیز جهت حفظ فشار مخزن و یا بالابردن بازدهی تولید، مخازن جدیدی تحت انجام فرآیند تزریق آب قرار خواهند گرفت . همچنین رانش قوی آب در بعضی از مخازن نفتی سبب می گردد که در پشت سطح تماس آب و نفت (WOC) میزان قابل ملاحظه ای نفت بجا بماند . در صورتیکه بتوان حتی نیمی از آنرا تولید نمود، معادل تولید از یک مخزن جدید در مقیاس فاصله سطح تماس آب و نفت فعلی و اولیه مخزن بصورت برداشت اولیه و ثانویه خواهد بود .
نتایج آزمایشات تزریق گاز بصورت برداشت ثالثیه بر روی مدلهای ف یزیکی دلالت بر بالابودن بازدهی این فرآیند و امکان تولید قسمت عمده ای از نفت باقیمانده در پشت جبهه آب را دارد . دراین مطالعه چگونگی تاثیر پارامترهای مختلف بر فرآیند استحصال نفت بجامانده در پشت جبهه آب مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شده است