سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامحسین صدیفیان – دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
مجتبی صادقی – دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی

چکیده:

تقطیرغشایی اسمزی، فرآیند غشایی بدون گرمایی جدیدی است که تغل یظ حداکثری خوراک مایع را تحت شرایط عملیاتی ملایم و آرام فراهم می نماید . در تحقیق موجود، تاثیر پارامترهای فرآیندی گوناگونی مانند نوع ( غشاهای پلی پروپیلنی و اندازه منافذ ۰/۰۶ و ۳/۰ میکرومتر) متر)، غلظت، نرخ جریان عامل اسمزی و دما نسبت به شار غشای ی مطالعه شده است . آزمایشاتی با سیستم های واقعی ( عصاره آناناس / عصاره لیمو شیرین ) در یک مدل غشایی تخت انجام می شود. عامل های اسمزی به نامهای کلرید سدیم و کلرید کلسیم در غلظت های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. برای هر دو عامل اسمزی، بیشترین شار در حداکثر غلظت عامل اسمزی مشاهده می گردد . در مقایسه با کلرید سدیم، بیشترین شار در حالت کلرید کلسیم قابل مشاهده است . مدل مقاومت های سری در مقابل انتقال جرم، با توجه به مقاومت ایجاد شده توسط غشا و لایه های مرزی (سمت خوراک و پساب) در نمونه ای از سیستم های واقعی به کار گرفته شده است. مدل می تواند تغییرات شار غشایی را نسبت به پارامترهای مختلف فرآیند پیش بینی نماید.