سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حبیب احمری – کارشناس ارشد مهندسی آب دانشگاه صنعتی شریف
مسعود تجریشی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
سیداویس ترابی – دانشجوی دکتری آب دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله وضعیت رسوب گذاری در رودخانه سیستان مورد بررسی قرار گرفته است. بلحاظ اینکه طی سالهای گذشته رودخانه تحت یک مدیریت بهره برداری صحیح نبوده و همچنین بلحاظ شرایط ویژه طبیعی رودخانه و منطقه هم اکنون مقادیر زیادی رسوب بر بستر آن ته نشین شده و رودخانه در شرایط حاضر قادر به عبور دبی بیش از ٦٠٠ متر مکعب بر ثانیه نمی باشد.در این مقاله ابتدا یک برنامه لایروبی پیشنهادی برای رودخانه ارائه و سپس نحوه رسوبگذاری در آن مورد بررسی قرار گرفته است ابزار مطالعة فوق الذکر مدل های عددی یک بعدی جریان و رسوب(HEC-6 , HEC2)می باشند.