سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرشته سجادی – دانشگاه تهران ، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
نجمه علیمی – دانشگاه تهران ، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
حسین پرتوآذر – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، گروه فسیل شناسی

چکیده:

به منظور مطالعات زیست چینه ای نهشته های شیلی و آهک ماسه ای نهشته شده بر روی سازند فجن در برش چهل دختر واقع در ۶۵ کیلومتری شمال شاه رود ( البرز شرقی ) ، تعداد ۸۵ نمونه به طور سیستماتیک از طبقات مختلف برداشت گردید و ۲۹ گونه فرامینیفر و ۶ گونه داینوفلاژله مورد شناسائی قرار گرفتند . با مطالعه میکروفسیلهای نهشته های مزبور مشخص گردید که این رسوبات قسمتی از سازند کرج به سن Lutetian . می باشند که بطور ناپیوسته بر روی سازند فجن قرار گرفته اندحضور فرامینیفرهای بنتونیک خرد شده، از نوع مگالوسفریک و پلانکتونیک با دیواره ضخیم در اندازه های کوچک مبین یک محیط دریائی آشفته در زمان ته نشست سازند کرج در برش مورد مطالعه می باشد .همچنین در صد بالایSOM و حضور داینوفلاژله های Chorate مانندKleithriasphaeridium (sectum) در میان لایه های شیلی ما بین لایه های حاوی فرامینیفرهای بنتونیک و رادیولر بیانگرناآرامی هایکف حوضه رسوبگذاری سازند کرج در برش مورد مطالعه در زمان Lutetian می باشند .