مقاله مطالعه فرايند گفتماني بيان آرزو در زبان فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جستارهاي زباني از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه فرايند گفتماني بيان آرزو در زبان فارسي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرزو
مقاله جملات دعايي
مقاله فعل التزامي
مقاله کاربرد شناسي زبان
مقاله نحو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفا پريوش
جناب آقای / سرکار خانم: بحرايي مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از کنش هاي زباني که در تعاملات اجتماعي و گفت و گوهاي روزمره در انواع زبان ها از جمله زبان فارسي نقش پررنگي دارد، آرزوکردن و بيان دعاي خير براي مخاطب است. آرزو ها در زبان فارسي با استفاده از ساختارهاي خاص دستوري مانند جمله هاي فعلي داراي فعل التزامي، جمله هاي اسمي، شبه جمله ها و اصطلاحات ديگر بيان مي شوند و داراي کاربردهاي ويژه و گوناگون هستند. اين ساخت ها و كاربردهاي گوناگون در زبان هاي مختلف با يكديگر مطابقت ندارند؛ لذا گويشوران غير فارسي زبان در هنگام برخورد با اين عبارت ها و اصطلاحات هم در فهم مطلب و هم در كاربرد آن ها دچار مشكل مي شوند. بدين منظور و نيز براي رفع اين مشكل، مطالعه ساختار اين عناصر زباني به نظر ضروري مي رسد. آن ها مي توانند براي ختم مکالمه، تشکر از مخاطب و واکنش به اظهارات او به کار روند. علاوه بر اين در زبان فارسي شاهد آرزوهاي غير مستقيم و نيز گروهي هستيم که اين مساله از ديدگاه فرهنگي شايان توجه است. اين مقاله علاوه بر ارايه ساختارهاي دستوري آرزوها، به تفکيک آن ها از لحاظ معنايي و نيز کاربردي مي پردازد و با ارايه مثال هاي مختلف مي کوشد تا چگونگي كنش زباني آرزو ها را در زبان فارسي روشن سازد.