سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عزالدین مهاجرانی – دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پلاسما، آزمایشگاه فوتونیک مواد آ
محمد هاشم رضوانی – دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پلاسما، آزمایشگاه فوتونیک مواد آ
راضیه محزون – دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پلاسما، آزمایشگاه فوتونیک مواد آ

چکیده:

نمونه های مورد مطالعه لایه های نازک پلیمری آلاییده به رنگینه آلی غیر خطی DR 1 به ضخامت ۱ تا ۲ میکرومتر بودند. برای برهم زدن تقارن محیط و ایجاد آرایشی منظم در راستا و جهت قرارگیری گشتاور دوقطبی مولکولهای رنگینه در میان رشته های پلیمری و مشاهده اثرات غیر خطی درجه دوم، از روش اعمال میدان الکتریکی توسط الکترودهای تماسی استفاده شد. روشی مبتنی بر طیف نگاری برای مطالعه سازوکار فرایند ایجاد نظم و اندازه گیری پارامترهای مرتبط با میزان نظم یافتگی به کار گرفته شد. برخی عوامل موثر در این فرایندها همچون تاثیرات دما، کیفیت سطوح، اثر حلال باقیمانده، همچنین وابستگی زمانی برای کاربردهای آتی مورد بررسی، بهینه سازی و تحلیل قرار گرفتند. امکان وجود نظمی اولیه در نمونه به دلیل شکل خاص مولکول ها و روش تهیه محیط پلیمری، به دقت بررسی شد.