سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی نجفی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
اسدالله محبوبی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
علی ابوطالبی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

رسوبات سیلیسی آواری ژوراسیک زیرین – میانی شمال شرق بینالود عمدتا ازماسه سنگ، شیل و کنگلومرا تشکیل شده است که در لایه های شیل رسی و شیل سیلتی حاوی مقادیر فراوانی بقایای فسیل گیاهی است. این فسیل ها عمدتا به راسته های Equisetable , Cycadales , Ginkgoales , Filicales , Coniferales , Osmundales , Marattiales تعلق دارند و با نمونه های گزارش شده از ناحیه البرز شرقی قابل مقایشه می باشند. با توجه به حضور مجموعه از فسیلهای گیاهی شامل، Podozamites Coniopteris Coniopteris hymenophylloides، CladophlebisNilssonia cf. obtuse , Ginkgoites sp, Ptilophyllum Neocalamites sp.سن لیاس بالایی تادوگر؟ برای ای رسوبات پیشنهاد می گردد.