مقاله مطالعه فضاي همکاري هاي علمي – فني شرکت هاي نانو در ايران با استفاده از نظريه شبکه هاي اجتماعي و رجوع به خبرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سياست علم و فناوري از صفحه ۴۹ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه فضاي همکاري هاي علمي – فني شرکت هاي نانو در ايران با استفاده از نظريه شبکه هاي اجتماعي و رجوع به خبرگان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري نانو
مقاله تحليل شبکه هاي اجتماعي
مقاله رجوع به خبرگان
مقاله همکاري هاي تحقيق و توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي يزدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سپهري محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بحريني محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه شفاف سازي فضاي همکاري هاي علمي – فني شرکت هاي نانو در ايران از طريق بررسي کمي روابط شرکت ها و مراکز علمي و تحقيقاتي و تحليل وضعيت فعلي آنها است. در کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، اطلاعات و آمار محدودي از وضعيت شرکت هاي فناوري پيشرفته در دسترس است. از اين رو انجام چنين مطالعاتي براي تصميم گيري و سياست گذاري بهينه توسعه فناوري ضروري است. اين مطالعه شبکه همکاري تحقيق و توسعه شرکتهاي نانو ايران را با استفاده از تئوري شبکه هاي اجتماعي مورد بررسي قرار داده است. جمع آوري داده ها از طريق مصاحبه با مديران بيست و چهار شرکت نانو انجام شده تا ارتباطات و همکاري هاي تحقيق و توسعه آنها با ديگران استخراج گردد. سپس نقشه شبکه استخراج و بازيگران اصلي شناسايي شده اند. نتايج مطالعه نشان مي دهد که %۹۵ همکاري ها از نوع ارايه خدمات بوده تا همکاري راهبردي. همچنين مشخص شد که شرکت هاي نانويي ارتباطات کمي با گروه هاي صنعتي دارند و معمولا ترجيح ميدهند محصولات خود را به مصرف کننده نهايي ارايه دهند تا در زنجيره تامين صنايع ديگر قرار گيرند. اين مطالعه تصوير مناسبي از شبکه همکاري هاي تحقيق و توسعه شرکت ها براي سياست گذاران و فعالان کسب و کار فراهم کرده و تقويت شبکه و توسعه همکاري هاي راهبردي را به منظور افزايش کارايي کلي شبکه توصيه مي کند.