مقاله مطالعه فلور بازدانگان رتو- لياس سازند شمشک در منطقه کلات استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۴۸۵ تا ۴۹۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه فلور بازدانگان رتو- لياس سازند شمشک در منطقه کلات استان گلستان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازدانگان
مقاله ديرينه شناسي گياهي
مقاله فلور رتو– لياس
مقاله ماکروفسيل گياهي
مقاله منطقه کلات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي خجسته مائده
جناب آقای / سرکار خانم: طغرايي نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: پورمجيديان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ديرينه شناسي گياهي دانش شناسايي رويش ها و وضع و ترکيب گونه اي اجتماعات گياهي دوره هاي گذشته زمين شناسي است. به منظور درک موقعيت انتشار امروزي گياهان توجه به وضع گذشته و روند تحولات آنها امري اجتناب ناپذير است. با اين ديدگاه و با هدف مطالعه بخش کوچکي از فلور دوران مزوزوئيک ايران، منطقه کلات در منطقه عمومي قشلاق (حدفاصل آزادشهر و شاهرود) به لحاظ غناي منابع زغال سنگ و در نتيجه تنوع نمونه فسيل هاي گياهي و نيز وجود نمونه هايي از چوبهاي فسيل، از نظر ماکروفسيل هاي گياهي در لايه زغال دار K24 مورد مطالعه قرار گرفت. در اين مطالعه نمونه هايي متعلق به ۳ جنس از بازدانگان دوران دوم زمين شناسي که بيشترين فراواني را در نمونه هاي جمع آوري شده از منطقه داشتند مورد شناسايي و مطالعه سيستماتيک قرار گرفتند. با توجه به حضور غالب جنس هايي از راسته Bennettitales و نيز حضور Podozamites از مخروطيان فسيل، سن رتو- لياس براي اين منطقه پيشنهاد مي شود. در مجموع با توجه به شواهد ديرينه شناسي و قياس با گونه هاي مشابه امروزي مي توان محدوده مورد مطالعه را جنگلي ميان بند، متراکم، آميخته با گونه هاي خزان کننده و هميشه سبز و با شرايط آب و هوايي گرم و نيمه مرطوب و داراي فصول رويشي متمايز دانست.