مقاله مطالعه فون و فعاليت ماهانه پشه خاكي ها در كانون ليشمانيوز جلدي روستايي شهرستان دامغان، استان سمنان در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در كومش از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه فون و فعاليت ماهانه پشه خاكي ها در كانون ليشمانيوز جلدي روستايي شهرستان دامغان، استان سمنان در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليشمانيوز جلدي روستايي
مقاله فون پشه خاکي
مقاله فعاليت ماهانه
مقاله دامغان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي ازني صادق
جناب آقای / سرکار خانم: راثي ياور
جناب آقای / سرکار خانم: عبايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عشاقي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي ارشادي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محبعلي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ليشمانيوز جلدي روستايي يكي از بيماري هاي شايع و مهم در جهان مي باشد و در بيش از ۸۸ كشور دنيا گزارش شده است، به طوري كه ۳۵۰ ميليون نفر در معرض خطر بيماري هستند. اين بيماري در اكثر نقاط كشور جمهوري اسلامي ايران انتشار دارد و به عنوان معضل بهداشتي مطرح مي باشد. پشه خاكي هاي فلبوتومينه ناقل بيماري مي باشد كه با خون خواري از جوندگان آلوده به انگل ليشمانيا ماژور عامل بيماري را به ميزبان هاي ديگر انتقال مي دهد. آگاهي از تركيب گونه اي و فعاليت فصلي پشه خاكي ها نقش اساسي در برنامه ريزي و كنترل بيماري دارد. بنابراين، تحقيق حاضر به منظور تعيين فون و فعاليت ماهانه پشه خاكي ها در كانون ليشمانيوز جلدي مناطق روستايي شهرستان دامغان در سال ۱۳۸۷ انجام شده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع كاربردي مي باشد كه در طي سال ۱۳۸۷ به روش مقطعي در مناطق روستايي شهرستان دامغان انجام شده است. از ابتداي فروردين تا پايان آبان ماه پشه خاكي ها هر ۱۵ روز يك بار به وسيله تله هاي چسبان از اماكن داخلي و خارجي صيد شد و فون و فعاليت فصلي آن ها تعيين گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه مجموعا ۶۱۱۰ عدد پشه خاكي (۲۱۴۶ عدد از اماكن داخلي و ۳۹۶۴ عدد از اماكن خارجي) صيد و تعيين گونه شدند. فعاليت پشه خاكي ها در منطقه از ارديبهشت ماه شروع شده و با دو پيك فعاليت (يكي در اوايل خرداد و ديگري در اواسط شهريور) در پايان مهرماه خاتمه مي يابد. در اين تحقيق وجود شش گونه از جنس فلبوتوموس و دو گونه از جنس سرژانتوميا مشخص گرديد. فلبوتوموس پاپاتاسي (%۴۶٫۷) گونه غالب و فلبوتوموس الكساندري (%۰٫۰۳) داراي كم ترين وفور در منطقه بوده است.
نتيجه گيري: با توجه به اين كه فلبوتوموس پاپاتاسي بالاترين وفور را در اماكن داخلي و خارجي داشته است به نظر مي رسد كه اين پشه خاكي ناقل اصلي ليشمانيوز جلدي در منطقه مي باشد. صيد فلبوتوموس كوكازيكوس، فلبوتوموس منگولنسيس و فلبوتوموس انصاري در لانه جوندگان نشان مي دهد احتمالا اين گونه ها ناقلين عامل بيماري بين جوندگان مخزن مي باشند. لذا براي تعيين ناقل قطعي مطالعاتي نظير تشريح پشه خاكي ها و آزمايش هاي مولكولي ضروري مي باشد. براي پيش گيري از ابتلا به بيماري ليشمانيوز جلدي روستايي مبارزه با جوندگان مخزن، بهسازي محيط و هم چنين حفاظت شخصي و استفاده از مواد دافع حشرات، پشه بندها و توري هاي آغشته به سم پيشنهاد مي گردد.