سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
امیر حسین کوکبی نژاد مقدم – استادیارگروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه اذربایجان شرقی ایران

چکیده:
فون مهره داران کلاسیک میوسن فوقانی مراغه دارای پیشینه ای طولانی در زمینه مطالعه فسیل های مهره دار در کشور می باشد. حفاریها و اکتشافات انجام شده در منطقه فسیلی منجر به استخراج نمونه های متعددی از خانواده های مختلف بویژه انواع هیپاریونها انجامید که با مطالعه و بررسیهای انجام شده و مقاییه با سایر نمونه های گذشته و جدید و بیومتری دقیق از خصوصیات و جزئیات دندانها و آرواره زیرین یک نمونه هیپاریون، برای اولین بار مشخصات جدیدی از آنها بدست آمد که باتوجه به لزوم شناخت آن، نمونه مذکور Hipparion iranica نامگذاری گردید که همانند سایر نمونه های علفخوار نشاندهنده آب و هوای گرم با شرایط اکوسیستمی درختان و درختچه های کوتاه ، علف زار و بوته زار (ساوانا، استپی) است.