سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید ضیاءالدین شفایی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی غروی اصفهانی – کارشناس ارشد استخراج معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
فرامرز دولتی ارده جانی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد کر – دانشیار دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

بار ورودی کارخانه ذغالشویی البرز شرقی از منابع متعدد، حدود ۳۰ معدن، شامل بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی تامین می شود. تنوع ذغالهای ورودی به کارخانه ورودی به کارخانه که از حوزه های مختلف استخراج می شوند فرایند شستشو در کارخانه را دچار مشکل کرده و بازیابی را تا حد ۵۰% کاهش داده است. در مقاله حاضر رفتارهای قابلیت شستشوی ذغال هایی با خصوصیات تکنولوژیکی متفاوت در قالب چهار مارک مختلف یعنی گازی، گازی چرب، کک شو و کک شو چرب، مورد مطالعه جداگانه شستشو قرار گرفته و نتایج حاصل از آزمایش ها مورد آزمون و تحلیل و استنتاج آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ترتیب در مراحل بعد قرار دارندو همچنین آنالیز مواد نزدیک به حدجدایش در محدوده ۰/۱-+ چگالی جدایش نشان داد که جیگ ماشین دستگاه مناسب برای جدایش ثقلی مارک های مختلف ذغالی که بار ورودی فعلی کارخانه را تشکیل می دهند، نمی باشد و برای جدایش بهتر به دستگاه های موثرتری مانند مخروط ها نیاز خواهد بود. این در حالی است که تنها وسیله جدایش ثقلی در کارخانه ذغالشویی البرز شرقی جیگ ماشین می باشد.