مقاله مطالعه كالبدشناسي و بافت شناسي غدد ضميمه جنسي در اسبچه خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۱۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه كالبدشناسي و بافت شناسي غدد ضميمه جنسي در اسبچه خزر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسبچه خزر
مقاله كالبدشناسي
مقاله بافت شنـاسي
مقاله غدد ضميمه جنسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوداگراميري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضاييان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: گيلان پور حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اديب مرادي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: چاوشي كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم پور فردوس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش شناسايي بخشي از ساختمان بدن اسبچه خزر بعنوان يك نژاد بومي ايران است. در اين مطالعه غدد ضميمه جنسي پنج راس اسبچه خزر بـالغ در زمينه كالبدشناسي و بافت شناسي مورد مطالعه قرار گرفته شد. از نـظر كالبـدشناسي غده ضميمه جنسي داراي ساختمان و موقعيت مشابه اسب بوده، ولي اندازه آن در مقايسه با اسب كوچك تر است. از نظر بافت شناسي ساختمان اين غدد مشابه اسب بوده ولي تـراكم واحدهاي ترشحي نسبت به اسب كمتر است. تفاوت در اندازه غدد و كم بودن ساختارهاي ترشحي آن ها مي تواند ميزان كمتر مني را در اين حيوان در مقايسه با اسب توجيه نمايد.