مقاله مطالعه كشتارگاهي مورفوپاتولوژيك سم در گاوهاي شيري حذفي مبتلا به لنگش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۱۵۷ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه كشتارگاهي مورفوپاتولوژيك سم در گاوهاي شيري حذفي مبتلا به لنگش
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لنگش
مقاله حذف
مقاله عفونت عمقي
مقاله سم
مقاله گاو شيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مرجانمهر سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزيان ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: وجهي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فسخودي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيشتر موارد لنگش در گاو به علت ابتلا ساختارهاي انگشت به جراحات مختلف بوده كه چنانچه به موقع تشخيص و درمان نشوند مي توانند توسعه يافته، تا جايي كه منجر به آسيب هاي نسوج عمقي تر و حتي استخوان ها گردد. مطالعه حاضر به شكل مقطعي و توصيفي در طول زمستان سال ۱۳۸۴ در يكي از كشتارگاه هاي اطراف شهر تهران صورت پذيرفت. ۴۱ راس گاو شيري هولشتاين حذفي مبتلا به لنگش ناشي از اختلالات انگشتي بطور تصادفي انتخاب شد و در هر يك از گاوها پس از ثبت اطلاعات فردي، انگشت مبتلا به هر گونه عارضه قطع و جهت انجام عمليات پاتولوژي (روش گنداندن) به منظور بررسي سطوح داخلي سم و ريخت شناسي جراحت ها به شكل استاندارد به بخش پاتولوژي بيمارستان دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران در محمد شهر كرج حمل شد. موارد مورد مطالعه شده از نظر پاتولوژيك واجد تشاب هاتي بودند و تغييرات ويژه لامينايتيس مزمن را در ميان ساير نشانه هاي مرضي آشكار نمود كه حكايت از ابتلا گله آن موارد به لامينايتيس در گذشته بوده است. نشانه هاي باليني شامل: ارتفاع شاخي سم بلندتر از حالت عادي بود. ديواره غير محوري سم افزايش سطح و ناهمواري هايي را در سطح خود نشان مي داد. تورم نامتقارن انگشت، بويژه در انگشت مبتلا و اتساع قابل ملاحظه در ناحيه پريوپل انگشت مبتلا از ويژه ترين چهره هاي سم گاوهاي شيري حذفي مبتلا به لنگش بود. با عنايت به يافته هاي حاصله مي توان چنين نتيجه گيري نمود: ۱) لامينايتيس مزمن نقش مهمي در حذف گاوهاي شيري مبتلا به لنگش دارد. ۲) يافته هاي مورفوپاتولوژيك سم مي تواند تكنيك تشخيصي خوبي را براي درمان پذيري لنگش يا حذف دام فراهم نمايند.