سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد رضا جعفرپور – مجتمع فولاد مبارکه
مریم السادات بزرگ تبار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسیدانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی صالحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فولاد ۱۶MnCr5 از خانوا ده فولادهای سمانتاسیون و یکی از فولادهای پرکاربرد در ماشین سازی و ساخت قطعات می باشد. فرآیندهای نیتراسیون گازی به طور معمول نتایج مناسبی در بهبود سطح این فولاد ندارند . روند تحقیقات اخیر نشان می دهد با استفاده از فرآیندهای پلاسمایی، نیتراسیون این فولاد با خواص مطلوب تر امکان پذیر شده است. در این تحقیق لایه های سطحی این فولاد تحت دو فرآیند نیتراسیون گازی و نیتراسیون پلاسمایی مورد مطالعه قرار گرفتند . برای ارزیابی خواص لایه های سطحی از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ، پراش پرتو ایکس ،(XRD) ، میکروسکوپ نوری، دستگاه سنجش میکروسختی و زبریسنج استفاده گردید. در نتیجه گیری از این پژوهش تفاوت خواص لایه های سطحی در این دو فرآیند مشخص گردید . در فرآیند نیتراسیون پلاسمایی نسبت به نیتراسیون گازی، سختی سطح و عمق نفوذ نیتروژن بیشتر و ضخامت لایه ترکیبی و افزایش زبری سطح کمتر بود.