سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم حمیدی – گروه فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران
علی اصغر حسینی – گروه فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران

چکیده:

نمونه ها به صورت لایه های نازک ترکیبی از دو اکسید V2O5-SiO ، باروش تبخیر حرارتی در فشار حدودtorr6-10 ساخته وجهت بررسی وتحقیق لبه جذب نوری این لایه ها، طیف های جذبی آنها در طول موجهای ۲۰۰ تا ۸۰۰ نانومتر توسط اسپکتروفوتومتر UV-VIS تهیه گردید . مشاهده می شود که مکان لبه جذب نوری با کاهش درصد وزنی V2O5 در ترکیب، به سمت طول موج های یبیشتر (انرژی های کمتر)انتقال پیدا می کند.شکاف انرژی نوری (Eopt) نمونه ها با برون یابی از قسمت خطی (جذب با لا) روی محور ћω (انرژی فوتون ورودی) بدست آمده ومعلوم شد که مقدار آن با کاهش درصد وزنی V2O5 در ترکیب از ۴/۱۴ به ۳/۹۴ کاهش نشان میدهد وبرای مطالعه ESR روی این سیستم پیشنهاد میشود.