سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نادیا طاهرنیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
محمدرضا قیطانچی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال – دانشگاه تهران موسسه ژئوفیزیک

چکیده:

برای بررسی لرزه‌ خیزی هندوکش و مقایسه آن با فلات ایران، نقش لرز کیستی هر دو منطقه در ۴۰ سالگی گذشته تهیه و به روی نقشه گسل‌های منطقه ترسیم گردیده است. ضرایب A وb برای منطقه هندوکش تهیه و با ضرایب تعیین‌شده برای نواحی مختلف ایران مورد مقایسه قرار گرفت. مقطع قائم عمود بر راستای گسل هندوکش و همچنین گسل‌های اصلی ایران نیز تهیه گردید. نمودار تجمعی انرژی لرزه آزاد شده توسط زمین لرزه ها در بازی‌های پنج سال از سال ۱٬۹۶۴ تا ۲٬۰۰۴ برای منطقه هندوکش و همچنین زون های فعال فلات ایران تهیه گردید. انرژی لرزه آزاد شده در منطقه هندوکش در مقایسه با فلات ایران از نرخ بیشتری برخوردار می‌باشد. در مورد توزیع انرژی در مناطق مختلف ایران، زاگرس همان‌طور که انتظار می‌رود از نرخ آزاد شدن انرژی بیشتری نسبت به بقیه نقاط برخوردار است. نمودار بزرگی – زمان و فراوانی – بزرگی برای دو منطقه رسم گردید. توزیع کانون سطحی حاکی از فعالیت‌های لرزه‌ای ۳۰ بالا در هر دو منطقه است هرچند که این فعالیت‌ها از نظر تعداد و بزرگی زمین‌لرزه ها در منطقه هندوکش عظمت بیشتری برخوردار است. در منطقه هندوکش زمین لرزه‌های بزرگ اکثراً با عمقی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر مشاهده می‌شوند و در کل منطقه به طور پراکنده زمین لرزه‌های متوسط و کوچک با عمق کنونی کمتر از ۵۰ کیلومتر به چشم می‌خورند. در فلات ایران آمد زمین‌لرزه ها اکثراً کم است. از بررسی مقایسه نواحی مختلف با منطقه هندوکش مشخص می‌گردد که ناحیه زاگرس از نظر داشتن تعداد زمین لرزه‌های پیش‌تر، فعالیت لرزه منظم‌تر و داشتن سلسله‌های اکثراً متوسط و پایین و منطقه مکران از نظر تکتونیکی بیشترین شباهت را به منطقه فرورانشی هندوکش دارند.