سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمود فاطمی عقدا – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم و ریاست پژوهشکده سوانح طب
علی ساکت – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت معلم و مسوول بخش پیش بین
مهتاب فهیمی – کارشناس ارشد زمین شناسی، دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

از آنجا که استان هرمزگان در مرز زون های مختلف زمین ساختی و ایالت های مختلف لرزه زمین ساختی ایران از جمله مکران، زاگرس و ایران مرکزی قرار گرفته تقاطع این زون ها باعث تغییر و تنوع زیادی در لرزه خیزی این استان گردیده است.زمین لرزه های چند سال اخیر در منطقه قشم، شمال بندرعباس ، حاجی آباد و… نشان از فعالیت لرزه خیزی این استان در سالهای اخیر دارد. زمین لرزه های متعدد در مناطق نزدیک به هم در این استان ارتباط زمین لرزه های مختلف در این منطقه را نشان می دهد به طوریکه در برخی مواقع نمی توان تفکیک مشخصی بین پس لرزه های یک زمین لرزه و پیش لرزه های زمین لرزه بعدی واقع در آن منطقه پیدا کرد. در این مقاله به بررسی و مطالعه پس لرزه ها و پیش لرزه های زمین لرزه های مختلف در یکی دو سال گذشته در این استان پرداخته شده است. حاصل این بررسی ها در برخی موارد پیش بینی پس لرزه های بزرگ و حتی در چند مورد پیش بینی زمین لرزه های اصلی در منطقه قشم و حاجی آباد بوده است. بررسی تغییرات لرزه خیزی بر حسب ترتیب رخداد، اطلاعات بسیار ارزنده ای در مورد پیش بینی زمین لرزه های مهم بعدی در این منطقه ارائه داده است که با بررسی و مطالعه مرتب این زمین لرزه های کوچک و متوسط می توان با درصد احتمال بالا زمین لرزه هایی که در آینده در این استان رخ خواهد داد را پیش بینی نمود.