سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قدرت ترابی –
تهمینه پیرنیا –

چکیده:

پریدوتیت های گوشته افیولیت نائینی شامل لرزولیت ، هارزبورگیت و دونیت می‌باشد. از میان پریدوتیت های گوشت، در این مقاله لرزولیت ها مورد توجه قرار گرفته‌اند. این سنگ‌ها در صحرا فقط در تماس با هارزبورگیت دیده شده و میزان فراوانی آن‌ها در پریدوتیت های گوشت تنها کمی کمتر از هارزبورگیت ها می‌باشد و در هیچ کجا در تماس با دونیت ها نیستند. مقدار نمای محاسبه شده برای تبلور ارتوپیروکسن – کلینوپیروکسن در سنگ‌های لرزولیتی بسیار بیشتر از نمای به‌دست‌آمده برای تعادل الیوبن – اسپینل می‌باشد. با توجه به اختلاف بسیار زیاد دمای محاسبه شده توسط این دو ژئوترمومتر می‌توان متوجه شد که الیوبن ها و اسپینل ها در دماهای بسیار پایین‌تری نسبت پیروکسن ها به وجود آمده‌اند و دلیل آن نیز رخ داد واکنش‌های مذاب – سنگ دیواره در این سنگ‌ها می‌باشد.