مقاله مطالعه لغزش دشتگان و تحليل خطر آن بر روي بزرگراه قزوين- رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۷۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه لغزش دشتگان و تحليل خطر آن بر روي بزرگراه قزوين- رشت
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمين لغزش
مقاله ناپايداري دامنه
مقاله پارامترهاي ژئوتكنيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي چمچالي منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به انجام عمليات صحرايي و اطلاعات بدست آمده از نقشه هاي زمين شناسي منطقه، مشخص شد كه زمين لغزش جديد دشتگان بر روي يك زمين لغزش قديمي، اتفاق افتاده است.
هدف: مطالعه لغزش دشتگان و تحليل خطر آن بر روي بزرگراه قزوين- رشت مباشد.
نتايج: از جمله عوامل محيطي محرک براي زمين لغزش قديمي محدوده مورد بررسي، رودخانه سفيدرود بوده است. علاوه بر نقش رودخانه سفيد رود (شيب بستر، پيچ و خم ها، تنش ها، فرسايش و …)، مهيا بودن شرايط ذاتي زمين مانند جنس، بافت مواد، جهت ناپيوستگي ها، آب، شيب، گسل و شكل دامنه ها، دخالت انساني و حفر ترانشه براي راهسازي، نقش غيرقابل انكاري در ناپايداري دامنه داشته است. ضمنا، عوامل زمين شناسي و زمين شناسي مهندسي كه برپديده لغزش موثر مي باشند، مورد بررسي قرار گرفتند.
نتيجه گيري: اين مطالعات، به همراه داده هاي آزمايشات مكانيك سنگ، براي ارايه راهكارهايي براي تثبيت زمين لغزش دشتگان، مورد استفاده قرار گرفتند.