سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید رضا فلاح – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان،میدان آزادی،اصفهان
محمد حسن یوسفی – گوره فیزیک،دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر
علی اعظم خسروی – گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،شاهین شهر
سعیده باغبانی – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان،میدان آزادی،اصفهان

چکیده:

در این مقاله نشان داده می شود که استفاده از منبع هیدروکربوری C2H2 بعنوان منبع گاز کربنی به همراه کاتالیزور با ابعاد نانویی Al2O3 در آزمایشهای حرارتی CVD به شکل بندی لایه ای از لوله های نانویی کربن چند دیواره منتهی می شود . کاتالیزور وتخلیص سازی نقش بسزایی در کیفیت نهایی نمونه های تولید شده ایفا می نمایند . اندازه و دانه بندی زیر لایه ها در میزان راندمان
بازدهی رشد لوله های نانویی کربنی با اهمیت می باشد که مورد بررسی قرار می گیرد . تصاویر میکروسکوپ الکترونی جاروبیSEM و طیف سنجی رامان برای بررسی خصوصیات لوله های نانویی کربنی تولید شده بکار گرفته شده است . برای بررسی چگونگی رفتار مدهای فعال رامان در دماهای پایین تعدادی از طیف های رامان ثبت شده تا دماهای۱۰K در ناحیه طیفی مربوط به مدهای D و G نمونه های تولید شده گزارش شده اند . مدهای مذکور در دماهای پایین به طرف فرکانس های بالاتر جابجا شده و هر یک از آنها تمایل به جدا شدن و تفکیک به چند مد متمایز از خود نشان می دهند .