مقاله مطالعه ماکروسکپي نزول بيضه در جنين بز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۶۱۹ تا ۶۲۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه ماکروسکپي نزول بيضه در جنين بز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بز
مقاله بيضه
مقاله جنين
مقاله مهاجرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي سيدسجاد
جناب آقای / سرکار خانم: گيلان پور حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، نمونه هاي جنين از ۲۰۰ بز آبستن کشتار شده در کشتارگاه صنعتي تبريز در طول فصل پاييز تهيه شد. نمونه برداري به روش تصادفي انجام شد. سن جنين هاي جمع آوري شده طبق فرمول ارایه شده توسط Gall و همکاران، X=2.74 Y+30.15 محاسبه گرديد. بعد از باز کردن حفره شکمي جنين ها در مراحل مختلف سني، موقعيت قرارگيري بيضه ها در محوطه بطني و زمان نزول آن به کيسه اسکروتوم مورد بررسي قرار گرفت. نتايج مطالعات ماکروسکوپي نشان داد که اولين مهاجرت بيضه همراه با تحليل مزونفروز در سن ۴۵ روزگي جنين ها صورت مي گيرد. در سن ۵۹ روزگي، مزونفروز کاملا تحليل رفته و باقيمانده مجراي مزونفريک به اپي ديديم تبديل مي شود. در اين سن، بافت گوبرناکولوم،متورم و گسترده مي شود. در سن ۸۹ روزگي بيضه در اواسط کانال مغابني ديده شد و در ادامه، تا سن ۱۰۶ روزگي از آبستني بيضه از انتهاي کانال مغابني به دهانه کيسه اسکروتوم نزول کرده بود. در سن ۱۵۳ روزگي (زمان تولد) نزول کامل بيضه به داخل کيسه اسکروتوم صورت مي گيرد. بر اساس نتايج بدست آمده در مطالعه حاضر مي توان بيان کرد که وضعيت قرارگيري بيضه در بز همانند گاو، گوسفند، اسب و انسان در زمان تولد اتفاق مي افتد و نزول بيضه به داخل کيسه اسکروتوم بدنبال جمع شدن و تحليل بافت گوبرناکولوم مي باشد.