سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

قدرت ترابی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
فرشته بیات – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
نرگس شیردشت زاده – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

متابازیت های کوه معراجی با گستره ی کم، در شرق منطقه انارک در زون ایران مرکزی رخنمون دارند و عموماً از دیاباز و گابرو تشکیل یافته اند. سن احتمالی این سنگها پالئوزوئیک زیرین است. این توده ها با ضخامت متغیر به صورت سیل و دایک در بین متاولکانیک ها و سنگ های کربناته پالئوزوئیک زیرین حضور دارند. کانیهای اصلی این سنگها پلاژیوکلاز و آمفیبول و تشکیل دهنده های فرعی آنها تیتانیت، لوکوکسن و ایلمنیت می باشد. کا نیهای ثانویه ی کلریت، کلسیت، اپیدوت، آلبیت، اکتینولیت، کوارتز و اپاک حاصل از دگرگونی کانیهای اصلی، در زمینه ی ملانوکرات یافت می شوند. نتایج آنالیزهای کانیها نشان می دهد که فلدسیات ها ترکیب لابرادور و آمفیبول ها ترکیب اکتینولیت دارند. متابازیت های مورد مطالعه دچار دگرگونی کف اقیانوسی گردیده اند. و سپس در رخساره ی شیست سبز نیز دگرگون شده اند. بررسی ژئوترمومتری آمفیبول ها دمای حدود ۵۰۰ درجه سانتیگراد را برای دگرگونی گابروها و دیابازها مشخص می کند. ترمومتری کلریت ها نیز نشان می دهد که علاوه بر رخداد دگرگونی های فوق متابازیت ها دچار دگرگونی پسرونده نیز گردیده اند.