سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی مرادزاده – دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، ا
فرامرز دولتی ارده جانی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، ا
سارا فلاح پیشه – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران

چکیده:

آلودگی های ناشی از فعالیت های معدن کاری خصوصاً معادن فلزی نظیر سرب و روی و عدم انتخاب محل مناسب انباشت باطله های حاصل اثرات مخربی روی محیط زیست دارد. از این رو بررسی امکان آلودگی و تعیین مناطق آلوده شده می تواند در مدیریت بهتر فعالیت های معدنی کمک شایانی نماید. با توجه به اینکه در اینگونه موارد ورود عناصر مختلف فلزی سمی به چرخه آب زیرزمینی می تواند سبب تغییرات قابل توجهی در رسانندگی زمین های اطراف محدوده های معدنی گردد از این رو روش های ژئوفیزیکی الکتریکی مقاومت ویژه و قطبش القایی (IP) به همراه روش های الکترومغناطیسی در شناسایی محدوده های آلوده شده و شیوه گسترش آن می توانند نقش مهمی را ایفا نمایند. در این مقاله داده های الکترومغناطیسی با فرکانس خیلی پایین (VLF) همراه با داده های مقاومت ویژه و IP مربوط به معدن سرب و روی تاش شاهرود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا اثرات مخرب زیست محیطی آن مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی ها و مدل سازی های صورت گرفته نشان می دهد که باطله های معدنی توانسته اند مناطق پایین دست محدوده معدنی را تا فاصله بیش از ۶۰ متری با گسترش جانبی ۳۰ متر و تا عمق متوسط ۲۵ متر آلوده نمایند.