مقاله مطالعه محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند آسماري در جنوب شرق شيراز (استان فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رسوب و سنگ رسوبي از صفحه ۳۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند آسماري در جنوب شرق شيراز (استان فارس)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چينه نگاري سکانسي
مقاله سازند آسماري
مقاله ميکروفاسيس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: مطهريان اسما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، دو مقطع چينه شناسي از رسوبات سازند آسماري انتخاب شده است. اين مقاطع شامل برش هاي رونيز و شمس آباد بوده که در مجموع ۲۸۰ متر همراه با ۲۵۱ مقطع از رسوبات چاتين تا بورديگالين را نشان مي دهد و بر اساس مطالعه ميکروفاسيس ها ۶ گروه محيطي درياي باز(Fore bar shelf) ، سد(Bar) ، لاگون، درياي باز، Shoal و لاگون شناسايي شد.
در مجموع با توجه به مطالعه چينه نگاري سکانسي، دو سکانس رسوبي (چرخه دسته ۳) براي رسوبات سازند آسماري در منطقه مورد مطالعه شناسايي شده است. سکانس ۱ (چاتين– اکيتانين) که مربوط به بخش زيرين و مياني سازند آسماري مي باشد و شامل رخساره محيط درياي باز(Fore bar shelf) ، سد (Bar) و لاگون مي شود و سکانس ۲ (بورديگالين) که مربوط به بخش بالايي سازند آسماري مي باشد و داراي رخساره هاي درياي باز، Shoal و لاگون است.