سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشته میراج – تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
وحید هاشمی – تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
داود رشتچیان – تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

امروزه ایمنی نقش مهمی را در تمامی مراحل طراحی و عملیاتی فرایند ها ی شیمیایی ایفا می کند . همان طور که می دانیم آمونیاک گازی بسیار سمی بوده و در مجاورت با هوا یک ترکیب انفجاری را به وجود می آورد . از طرفی وجود شرایط عملیاتی فشار و دمای بسیار بالا در واحد تولید ، پتانسیل ایجاد خطر را در واحد آمونیاک افزایش می دهد . تمام این عوامل حاکی از با اهمیت بودن مسأله ایمنی و بررسی مخاطرات فرایندی این واحد است .
این پژوهش به بررسی و کشف مخاطرات و مسائل عملیاتی واحد آمونیاک پتروشیمی خراسان و ارزیابی ریسک آن با بهره گیری" از تکنیکهای " مطالعه مخاطرات و راهبری عملیات(Hazard and Operability Analysis) و " تحلیل درخت خطا (Fault " Tree Analysis)می پردازد . نتایج به صورت پیشنهاداتی در راستای افزایش ایمنی واحد و کاهش ریسک مخاطرات مشخص
شده، ارائه شده است .