سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکبر مهدیلو – دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی ایران نژاد – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

گلوله های فولادی به عنوان بار خرد کننده بیشترین کاربرد را به ترتیب در آسیاهای گلوله ای و نیمه خوشکن دارند که در ضمن کار، شکل کروی خود را از دست می دهند. این امر باعث افت شدید کارایی آسیا شده و هزینه هنگفتی را به کارخانه کانه آرایی تحمیل می نماید. از آنجا که روش های عملی تعیین فرسایش نظیر اندازه گیری ارتفاع آزاد، روش نمونه گیری و غیره یا از دقت کافی برخوردار نمی باشند و یا اینکه بسیار وقت گیر و گران هستند، لذا در تحقیق حاضر به بررسی مدل های ریاضی تخمین فرسایش گلوله ها پردخاته می شود. مدلهای ارائه شده، بیانگر رابطه بین میزان فرسایش با قطر گلوله و ابعاد ذرات می باشند. مکانیزم های فرسایش که آشنایی با آنها جهت بررسی مدلهای ریاضی ضروری می باشد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
طبق مطالعه حاضر، در حالت کلی، فرسایش گلوله ها شامل سه مکانیزم سائیدگی، خردگی و ضربه می باشد. مکانیزم سائیدگی ناشی از سایش گلوله ها با یکدیگر، با ماده معدنی و با آستر آسیا می باشد ولی مکانیزم خوردگی در اثر واکنش های شیمیایی و الکتروشیمیایی در خردایش تر و در یک محیط فعال، پالپ داخل آسیا و اکسیژن، به وجود می آید. در حالیکه مکانیزم ضربه ناشی از برخورد گلوله با کانسنگ، گلوله با گلوله و گلوله با آستر می باشد و عمدتاً بستگی به قطر و سرعت آسیا داشته و با هردوی آنها نسبت مستقیم دارد.