سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی واحدی – شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) – شاهین شهر- کیلومتر ۲۸ بزرگراه اصفهان
بهرنگ حمیدی قلعه جیق – شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) – شاهین شهر- کیلومتر ۲۸ بزرگراه اصفهان
حسن طالبی مزرعه شاهی – شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) – شاهین شهر- کیلومتر ۲۸ بزرگراه اصفهان
محمدعلی وزیری زنجانی – شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) – شاهین شهر- کیلومتر ۲۸ بزرگراه اصفهان

چکیده:

در این مقاله با ذکر اهمیت کاربرد نانوکامپوزیتها در صنایع هوایی و لزوم مدلسازی و تخمین رفتار این مواد با استفاده از نرم افزار، نتایج آنالیز نانوتیو بها در بر هم کنش با ماتریس با استفاده از روش اجزاء محدود ارائه شده است . تداخل بین نانوت یوب و ماتر یس از مناطق بحرانی در نانوکامپوزیتها بشمار می رود. بخاطر ناهمخوانی در سختی و مشخصات شیمیایی- فیزیکی در محل تداخل، اکثر شکستها شامل جدایی تداخل، سایش و اصطکاک، ناپایداری و یا ترک در ماتریس در این منطقه اتفاق می افتد که در این تحقیق این تداخل بصورت چسبندگی کامل در محل تداخل در نظر گرفته شده است. یک مدل دو بعدی المان حجمی نمونه استوانه ای شامل ماتریس و الیاف تحت بارهای کششی و شعاعی در نظر گرفته شد . در این مدل انتهای الیاف بصورت کپ دار و بدون کپ مدلسازی شده و اثرات کپ روی تمرکز تنش در محل تداخل الیاف و ماتریس بررسی شد. برای مدلسازی رفتار المان حجمی نمونه تحت بارهای کلی مانند خمش، یک مدل سه بعدی در نظر گرفته شد. همچنین نتایج بدست آمده از این مقاله اهمیت مدلسازی محل تداخل المان حجمی نمونه و اثرات حضور کپ در مدلسازی المان محدود را نشان می دهد.