سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حدیث رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مه
حسن هاشمی پور – استادیار مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی شیمی
عطااله سلطانی – استادیار مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

واکنشهای گاز-جامد از واکنشهای غیرکاتالیستی گاز- جامد است که در انها جامد متخلخل بوده و این تخلخل با پیشرفت واکنش تغییر میکند. مدلهایی که برای توصیف ریاضی این واکنشها ارائه شده است معمولا دقت بالایی نداشته و بعضا از پیچیدگی های ریاضی برخوردار هستند. مدل پرکولاسیون به عنوان یک روش جدیدتر دقت بالایی در مدل کردن این فرایند ها داشته و توانایی بالاتری را ارائه میدهد. در این مقاله در ابتدا مفهوم مدل توصیف گردیده و سپس بر اساس این روش اثر پارامترهای مدل بر پیشرفت واکنش بررسی شده است.