سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر ابوالحسنی نیازی – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز
علی سلطانی والا – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دان

چکیده:

در این مقاله، مدهای نقص ناشی از وجود نقص نقطه ای تکی و سه تایی در یک بلور فوتونی با شبکه مربعی شامل حفره های هوا با مقطع دایروی در زمینه سیلیکون با استفاده از روش ابرسلول بر پایه روش بسط موج تخت بررسی می شود. نتایج محاسبات نشان می دهد که تعداد مدهای نقص سه تایی در مقایسه با نقص تکی بیشتر است.نحوه توزیع فضایی شدت میدان الکتریکی مربوط به مدهای نقص تکی و سه تایی نیز ارائه شده است.