سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان منجمی – کارشناس ارشد خاک و پی، سازمان انرژی اتمی ایران
علی کمک پناه – استاد یاردانشکده فنی ومهندسی ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق، به منظور بررسی رفتار دینامیکی واقعی مصالح مخلوط طبیعی (واریزه‌‌ای) پیشنهاد شده برای ساختمان هسته سد ونیار یکسری آزمایشات سه‌‌محوری سیکلی بر روی نمونه‌‌های به قطر ۲۰ سانتی متر انجام شده است. یکسری آزمایشات پارامتریک جهت تعیین مدول برشی و نسبت میرایی این مصالح در فشارهای همه ‌‌جانبة مختلف انجام شده است. در ادامه تحقیق، اثر مقدار ریزدانه در خصوصیات دینامیکی وابسته به کرنش( نسبت میرایی، مدول برشی )، را در سه نوع مصالح مخلوط سدهای "کرخه" و "ونیار" و "اهر" بررسی کرده‌‌ایم. نتیجه این تحقیق نشان می‌‌دهد که با افزایش مقدار ریزدانه، نسبت میرایی مصالح به ویژه در محدودة کرنش‌‌های متوسط، کاهش می‌‌یابد و مدول برشی نیز کاهش پیدا می‌‌کند.همچنین در کرنشهای پائین مقدار میرایی در مصالح مخلوط بیش از سایر انواع خاکهاست اما در کرنشهای بالاتراز محدودة مصالح درشت دانه شنی وماسه‌‌ای تبعیت می‌‌کند. مدول برشی اولیة مصالح مخلوط با مقدار ریزدانه کمتر ، بزرگتر از مصالح مخلوط با ریزدانة بیشتردر فشار همه جانبه یکسان است.