سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عقیل حاج مومنی – کارشناس ارشد مهندسی عمران مهندسین مشاور سازه پرداز یایران
فرهاد مجد – کارشناس ارشد سواحل و بنادر مهندسین مشاور ساز ه پردازی ایران
مهدی شفیعی فر – دکترای سازه های دریایی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

وقوع پدیده مد طوفان (storm surge) در سواحل جنوبی دریای خزر یکی از عوامل مهمی است که در طول سالیان گذشته، مشکلات و خسارات قابل توجهی را در اراضی مجاور دریا در استانهای شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان ) ایجاد کرده است . طبیعی است تخمینی مناسب از میزان مدطوفان می تواند در پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از غرقاب شدن اراضی ساحلی و نیز کمک در تعیین حریم ساخت و ساز در این مناطق، بسیار مفید باشد. جهت ارائه نتایجی با دید کاربردی در خصوص مدطوفان مناطق ساحلی، مسلماٌ ارائه مقادیر خیز آب در یک محدوده خاص زمانی و مربوط به یک رویداد طوفانی، چندان مفید نبوده و ارائه نتایج بصورت مقادیر بالاآمدگی آب در اثر طوفان با دور ه های بازگشت مختلف به منظور تعیین ریسک آب گرفتگی و نیز خطر پذیری سازه های ساحلی و موارد متعدد دیگر، قابل استفاد هتر خواهد بود . از اینرو در این تحقیق سعی گردیده است که مطالعات مد طوفان سواحل جنوبی دریای خزر بطریق مدلسازی ریاضی پدیده storm surge، بنحوی صورت گیرد که نتایج آن بتواند مقادیر مد طوفان در نقاط ساحلی را با دوره های بازگشت مختلف ارائه دهد.