مقاله مطالعه مراحل باز شدن جوانه ها و سرعت رشد نهال کاج جنگلي(Pinus sylvestris L) در سن هاي مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۵۰۰ تا ۵۱۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه مراحل باز شدن جوانه ها و سرعت رشد نهال کاج جنگلي(Pinus sylvestris L) در سن هاي مختلف
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مراحل فنولوژيکي
مقاله زمان جوانه زني
مقاله کاج جنگلي
مقاله سرعت رشد
مقاله نوشاخه تابستانه
مقاله سن نهال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: برينتسو ولاديمير آلبرتويچ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اولين گام براي مطالعه واکنش گياه به تغييرات طبيعي و مصنوعي محيط از قبيل دما، بارندگي، مواد غذايي، رطوبت خاك و غيره شناخت مراحل فنولوژيکي است. در اين پژوهش مراحل فنولوژيکي يکصد اصله نهال کاج جنگلي (Pinus sylvestris) هر۱۰-۵ روز به صورت مشاهده اي بررسي گرديد. ميزان رشد طولي ساقه و برگ ها به وسيله کوليس و خط کش به منظور ترسيم نمودار سرعت رشد اندازه گيري شد. به استناد نتايج بدست آمده مراحل جوانه زني نهال هاي يک، دو، سه و هفت ساله به ترتيب به ۱۰، ۱۰، ۹ و ۸ قسمت طبقه بندي شد ند. ترتيب وقوع مراحل فنولوژيکي نهال ها در نهال دوساله با نهال هاي مسن تر تفاوت اندکي داشت. نمودار سرعت رشد سيگموئيدي نهال هاي دوساله نشان داد که بخش مياني ساقه سال قبل تاثير بيشتري در افزايش ارتفاع اين نهال ها نسبت به بخش بالايي ساقه (راس رويشي) سال قبل داشته است. بنابراين هر عاملي که باعث افزايش طول بخش مياني ساقه نهال يک ساله گردد به نوبه خود باعث افزايش رشد طولي ساقه اصلي در دوسالگي نيز مي شود. افزايش طول ساقه نهال هاي دوساله در پايان فصل رويش تحت تاثير مرحله فنولوژيکي رشد نوشاخه تابستانه (Lammas shoot) است. مرحله ظهور جوانه هاي برگي مصادف با حداکثر شدت رشد طولي ساقه نهال ها و درختان جوان کاج مي باشد.