سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طیبه رفعت بهاری – گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا عاشوری – گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
کاوه خاکسار – مرکز اطلاع رسانی حفاظت خاک و آبخیزداری جهادسازندگی تهران

چکیده:

مقطع مورد مورد مطالعه در ۳ کیلومتری جنوب غرب چشمه شیر در جنوب ازبک کوه قرار دارد. مطالعه مرجان های (روگوزا) سازند بهرام در این برش منجر به شناسایی ۱۰ جنس شده که در مجموع سن ژیوتین فوقانی – فرازنین را نشان می دهد. بیشتر فوناهایکه دارای گسترش جهانی هستند بعد از پیشروی دریا در اواخر فرازنین به وجود آمده اند. مرجان های مطالعه شده در این بخش از سازند بهرام بیشترمربوط به قسمتهای قاعده ای این سازند بوده و شباهت نزدیکی به نمونه های دونین میانی کوه های Rhenish روسیه، چین، افغانستان ، ترکیه، افریقای شمالی (Morocco) و تا حدودی شبیه به نمونه های دونین فوقانی البرز مرکزی است. براکیوپودهاو کرینوئیدها از فراوانترین گروه های فسیلی همراه مرجان ها در این منطقه هستند. سنگواره هایی از گاستوپودها، بریوزوئرها، تنتاکولیت ها، تریلوبیت ها نیز مشاهده شده است. بررسی ۱۲۰ مقطع از مرجان های انفرادی و کلنی به همراه ۳۰ مقطع میکروفاسیس نشان میدهد که مرجان ها همگی دارای دیس اپیمنت بوده و بیانگر محیط دریایی کم عمق و پر انرژی می باشند.