سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محسن عاطفی نیک – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
جواد نظری افشار – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده:
استفاده از ستون های سنگی به عنوان یک روش بهسازی خاک در طول بیش از ۴۰ سال گذشته موضوع تحقیق بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است روش های تحلیل انالیزهای عددی و آزمون های آزمایشگاهی زیادی برای بررسی تاثیر پارامترهای مختلف خاک و ستون سنگی در ظرفیت باربری و نشست ستون های سنگی انجام گرفته است یکی از مهمترین دستاوردهای تحقیقات در این زمینه ایده مسلح سازی ستون های سنگی با پوشش ژئوسنتتیکی می باشد که بیش از ۲۵ سال پیش مطرح و در طول این مدت روابطی برای طراحی این ستون های سنگی مسلح و در نظر گرفتن اثر پوشش ژئوسنتتیکی ارائه شده است در این مقاله نتایج تحقیقات پژوهشگران در مورد تاثیر پارامترهای مختلف در ظرفیت باربری و نشست ستون های سنگی ارائه می گردد.