مقاله مطالعه مرگ مغزي از منظر فقه و حقوق جزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۹۰ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۲۳ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه مرگ مغزي از منظر فقه و حقوق جزا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرگ مغزي
مقاله مرگ قطعي
مقاله حيات مستقر و غير مستقر, مرگ بيولوژيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرحزادي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مرگ مغزي از موضوعات مبتلا به در جامعه ما مي باشد و ممکن است با مفاهيم ديگري چون کما و بعضي موقعيت هاي زيستي شبيه مرگ اشتباه شود. جهت بررسي وضعيت حقوقي فرد مبتلا به مرگ مغزي لازم است احراز کنيم که فرد مبتلا به مرگ مغزي مرده است يا زنده؟ و شرايط مرگ بيولوژيک بر وي صدق مي كند يا خير؟ يا به معناي دقيق تر احکام فقهي مترتب بر فرد ميت بر وي هم جاري مي شود يا خير؟ سوالاتي چند پيرامون موضوع مطرح است که بر اهميت موضوع هم از نقطه نظر فقهي و هم حقوقي مي افزايد و جواب به تمام اين سوالات باز مي گردد به تعريفي که از مرگ مغزي داريم، و اين كه آيا مرگ مغزي را مصداق جداشدن روح از جسم مي دانيم يا خير؟
تحقيقات بسياري پيرامون موضوع شده است، و حتي در حقوق بسياري از کشورها و اديان از جمله مسيحيت و يهود سال هاست مطرح و رفع ابهام شده است ولي در ايران هنوز فرد مبتلا به مرگ مغزي را زنده مي پندارند، که جاي دارد مانند بسياري از کشورهاي مترقي از لحاظ پزشکي (انگليس، آلمان، فرانسه و آمريکا)، مرگ مغزي را مرگ قطعي و آن را در کشور قانوني نمايند. نگارنده سعي در بررسي موضوع از منظر فقه و حقوق و رفع ابهام از آن داشته است.