سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
محمدرضا خلیلی زیدانلو – دانشجوی کارشناسی ارشدالکترونیک دانشگاه ازاداسلامی واحدبجنورد مدیرارتباطات زمینی وماهواره ای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

چکیده:
سرویس چندمنظوره ای IPTV است که شامل تلویزیون ویدئو صدا متن گرافیک و انتقال اطلاعات می باشد و ازطریق شبکه های باپروتکل IP مدیریت میشود و کیفیت امنیت و تعامل بین سرویس دهنده و مخاطب راتامین میکند برای دریافت این سرویس به زیرساخت باندوسیع نیاز است و این سرویس معمولا با امکانات دیگری مانند ویدیو برطبق تقاضا تلفن اینترنتی واینترنت پرسرعت درقالب یک بسته به مخاطبان ارایه میشود براین اساس تکنولوژی فراروی جامع بشری مرزهای برودکست رادرهم شکسته و رقابت جدیدی درارایه سرویسهای متنوع دربستر IPفراهم می کند متخصصان براهمیت شاخص کیفیت سرویسهای مبتنی برپروتکل اینترنت درجهت جذب مخاطب آگاهی کامل دارند و همچنین استفاده ازسرویسهای متنوع بادرنظرگرفتن محدودیت استفاده ازپهنای باند همواره به عنوان چالشی درپیشروی آنان مطرح می باشد براین اساس باتوجه به مطالعات صورت پذیرفته دراین مقاله معماری IPTV را بررسی نموده و باتوجه به شاخص کیفیت روش پیشنهادی جهت بهینه سازی پهنای باندتلویزیون مبتنی برپروتکل اینترنت ارایه میگردد