سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن اویسی موخر – عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران
امیرهوشنگ عسگری – پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
محمد مختاری – پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله قسمتی از غرب گسل مشا واقع در شمال تهران مورد بررسی مغناطیسی و فرکانس پایین قرار گرفته است. مطالعات مغناطیسی بطور مستقیم محل گسل را نشان نمیدهد ولی وجود توده‌های آذرین با عمق زیاد در قسمت غرب محل برداشت، احتمالا میتواند ناشی از عملکرد گسل در این ناحیه باشد. اکثر شبه مقاطع پروفیل‌های فرکانس پایین محله گسله و شیب آن را مشخص می‌نمایند.