سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شاهین خامنه اصل – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
محمود حیدرزاده سهی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه تهران

چکیده:

پوششی با ترکیب اسمی WC-17Co با استفاده از تکنیک اسپری حرارتی (HVOF) تهیه شد و در دماها و زمانهای مختلف تحت عملیات حرارتی قرار گرفت . مطالعات میکروسکوپی با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیزهای انجام شده توسط تفرق پرتو (XRD) X و تفرق نگاری دما بالای پرتو X (HTK) نشان داد که فاز آمرف تولید شد ه در مرز اسپلت ها که در اثر سرد شدن سریع هنگام پوشش کاری تولید شده اند در حین عملیات حرارتی در دماهای بالا تبدیل به فازهای کریستالی مشهور به اتا می شوند . وجود این فازها موجب سخت تر و تردتر شدن پوشش ها پس از عملیات حرارتی در دماهای بالا می گردد . نتایج آزمایش سایش خراشی با استفاده از دستگاه پین روی دیسک مجهز به دیسک های ساینده الماس نشان داد که در شرایط آزمایش پوشش کاربید تنگستن عملیات حرارتی نشده مقاومت بیشتری در برابر سایش از خود نشان می دهد و مکانیزم سایش در آن خراش برشی است . لیکن عملیات حرارتی خصوصاً در دماهای بالا و زمان های طولانی موجب کاهش مقاومت به سایش و تغییر مکانیزم سایش از خراش برشی به خراش همراه با قلوه کن شدن میشود.