سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمد حسن اسدیان – عضو هیٱت علمی دانشگاه پیام نور، مرکز اهواز

چکیده:

هدف از این پژوهش مطالعه لایه های خاک به دو روش و نرانباشته و شلامبرجر در اطراف اهواز و ساخت نوعی دستگاه ژئوالکتریک متناوب فرکانس پایین و مقایسه نتایج حاصل با هم، و نشان دادن دقت و سادگی تفسیر روش انباشته در مقایسه با روش شلامبرجر به ویژه در شناسایی لایه های هادی نازک در بین لایه های ضخیم مقاوم است.