مقاله مطالعه مقايسه اي خصوصيات بافتي و هيستوشيميايي مري در جوجه شتر مرغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۹۷ تا ۳۰۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه مقايسه اي خصوصيات بافتي و هيستوشيميايي مري در جوجه شتر مرغ
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شترمرغ
مقاله مري
مقاله غدد مري
مقاله بافت شناسي
مقاله هيستوشيمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبي پور ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: راجي احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باسامي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده ماندانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به ارزش اقتصادي بالاي شترمرغ و همين طور برخي ويژگي هاي منحصر به فرد اين پرنده، داشتن اطلاعات کافي در زمينه هاي مختلف علمي بخصوص در ارتباط با خصوصيات دقيق بافتي و هيستوشيميايي ارگان هاي بدن شتر مرغ ضروري به نظر مي رسد. در اين تحقيق ساختار بافتي بخش هاي مختلف مري در ۴ قطعه جوجه شتر مرغ مورد بررسي قرار گرفت. مقاطع بافتي تهيه و با روش هاي متداول بافت شناسي رنگ آميزي شدند. اپيتليوم مري از نوع سنگفرشي مطبق و به ميزان بسيار کم شاخي بود. لايه پارين شامل بافت همبندي متراکم و داراي ميزان اندکي رشته الاستيک بود. اين لايه داراي غددي موکوسي، از نوع ساده و به شکل لوله اي – آلوئولي (عمدتا لوله اي) بود. ترشحات غدد داراي کربوهيدرات از نوع موکوپلي ساکاريد خنثي و اسيدي بود. ماهيچه مخاطي در تمام طول مري به صورت ساختاري کامل وجود داشت و از نوع ماهيچه صاف بود. طبقه زير مخاطي از نوع بافت همبندي سست و داراي ميزان اندکي رشته الاستيک بود. طبقه ماهيچه اي داراي دو لايه ضخيم تر حلقوي داخلي و لايه نازک تر طولي خارجي بود. طبقه سروزي و ادوانتيس از نوع بافت همبندي نسبتا متراکم بود. در اين تحقيق نتايج حاصله، با اطلاعات موجود در خصوص ساير پرندگان و همچنين انسان و ساير پستانداران مقايسه شد که شباهت ها و تفاوت هايي بين مري جوجه شتر مرغ و ساير گونه ها وجود داشت.